Priser

Prisen på advokattjenester varierer fra sak til sak, og ikke bare ut i fra antall timer. For å få et mer presist prisoverslag bør du snakke med en av våre advokater direkte.

Nedenfor følger en oversikt over våre timepriser pr. 01.01.2018.
I tillegg kommer 25% merverdiavgift på advokattjenester:

VEILEDENDE TIMEPRISER:
Fri rettshjelpsaker via det offentlige: kr 1.040
Ordinær timepris (alminnelige saker): kr 1.825
Behandling av konkursbo/fellesbo/dødsbo: kr 1.560
Erstatningssaker: kr 2.450

VEILEDENDE PRIS FOR UTARBEIDELSE AV SPESIELLE DOKUMENTER:
Skjøte: kr 1.850
Helt enkle testament: kr 2.600 (satt opp utenfor kontor 3.800)
Vanlig testament: kr 3.800 (satt opp utenfor kontor 5.000)
Samboeravtale: kr 2.950
Ektepakt: kr 2.950